Najczęściej kupowane

W tej chwili brak najlepiej sprzedających się

Menu

Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Choć obecnie promowane rozwiązania z zakresu technologii fotowoltaicznej nie są nowością, a energia słoneczna była już na przestrzeni wieków wykorzystywana do rozmaitych zastosowań, to właśnie w ostatnich latach bardzo zyskała na znaczeniu. Należy bowiem do źródeł odnawialnych, a to oznacza, że przy optymalnie skonstruowanym systemie do jej pozyskania pozwala na efektywne zaopatrywanie w energię elektryczną gospodarstwa domowego przez właściwie cały rok. Nie tylko umożliwia zauważalną redukcję wysokości rachunków za prąd, ale jest też rozwiązaniem korzystnym dla środowiska naturalnego.

Instalacja PV – z jakich komponentów się składa?

Rozwijana intensywnie w ostatnich latach technologia solarna sprawiła, że obecnie pozyskanie energii słonecznej jest nie tylko bardzo proste, ale również pozwala na uzyskanie oczekiwanej efektywności. Do stworzenia instalacji PV tak naprawdę niezbędne są jedynie:

panele fotowoltaiczne – monokrystaliczne lub polikrystaliczne, których powierzchnię i moc oblicza się biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby użytkowników danego obiektu,

inwerter - odpowiedzialny za przetworzenie pozyskanego prądu stałego w zmienny,

przewody i złącza - do podpięcia instalacji do infrastruktury elektrycznej w obiekcie,

a także konstrukcja nośna - zapewniająca stabilność, zachowanie optymalnych odległości pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i dachem budynku, a także nachylenie pod odpowiednim kątem.

Ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję, obsługa instalacji fotowoltaicznej jest bardzo prosta i niewymagająca. Co więcej, dzięki działającym od jakiegoś czasu programom rządowym oraz lokalnym, które wspierają zakup instalacji fotowoltaicznych, możliwe jest uzyskanie dodatkowego finansowania lub bezzwrotnej dotacji. To zaś przekłada się na zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji w panele słoneczne i zachęca właścicieli obiektów użytkowych do przyjrzenia się temu rozwiązaniu, szczególnie pod kątem jego efektywności.

Fotowoltaiczna instalacja prosumencka – ile energii produkuje?

Technicznie rzecz biorąc, instalacja PV powinna wyprodukować taką ilość energii, aby zaspokoić całoroczne lub częściowe zapotrzebowanie na prąd danego lokalu i nie generować jednocześnie dużej nadwyżki, ponieważ oddana do sieci, niezużyta energia w ciągu roku przepada. Stąd już na poziomie projektowania należy wziąć pod uwagę pewne zmienne mające wpływ na osiągane wyniki (m.in. lokalizację obiektu, usytuowanie instalacji, poziom zacienienia obszaru) i pod tym kątem dobrać komponenty, których wydajność pozwoli na uzyskanie zapasu na poziomie około 20%.

Kluczowym elementem instalacji determinującym jej wydajność jest oczywiście typ ogniw zastosowanych w panelach. Droższe, bardzo wydajne ogniwa monokrystaliczne sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie panuje duże nasłonecznienie i gdzie nie ma wiele miejsca na posadowienie instalacji. Polikrystaliczne są nieco tańszym rozwiązaniem optymalnym dla obszarów, gdzie nasłonecznienie jest słabsze, choć niezbędne jest w ich przypadku przeznaczenie większego obszaru pod instalację.

Ile prądu wytwarzają panele fotowoltaiczne?

Uśredniając dane takie, jak przeciętne nasłonecznienie typowe dla strefy geograficznej, w której znajduje się Polska oraz zakładając, że korzystamy z nowoczesnych modułów wyprodukowanych stosunkowo niedawno, możemy przyjąć, że z każdego 1 kWh paneli pozyskamy mniej więcej 950 kWh energii w ciągu roku, a w ciągu dnia - około 0,78 kWh.

Tym samym, do zaopatrzenia w energię elektryczną obiektu mieszkalnego o powierzchni około 100m² potrzebna będzie instalacja o mocy od 4-6 kW. Pod warunkiem, że z zasobów korzystać będzie 3-4 osobowa rodzina, zużywająca rocznie 4000-6000 kWh energii. Inaczej rzecz biorąc, chcąc w ciągu jednej godziny wyprodukować energię na poziomie 1kW, należy do tego celu wykorzystać przeciętnie trzy panele fotowoltaiczne.

Oczywiście są to dane uśrednione, a wartości mogą różnić się w zależności od panujących w danym okresie warunków atmosferycznych czy też wieku posiadanej instalacji PV. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeżeli energia słoneczna nie pokryje całkowitego zapotrzebowania rodziny na prąd w ciągu roku, to korzystanie z OZE będzie mimo wszystko korzystne zarówno dla domowego budżetu, jak i środowiska naturalnego.