Najczęściej kupowane

W tej chwili brak najlepiej sprzedających się

Menu

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) PGENERGIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej udziela następujących informacji:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGENERGIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w 36-061 Wysoka Głogowska 20A, tel. 790551800, e-mail: biuro@pgenergia.pl .

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celach handlowych, zawarcia i wykonania umowy, transakcji kupna – sprzedaży, wykonania usługi, przedstawienia oferty handlowej;

ary.6 ust 1 lit c) RODO dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGENERGIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. z zakresu przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGENERGIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej polegającej na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi roszczeniami.

3. Osobami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują PGENERGIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej przechowywanie dokumentacji i wypełnienie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do przetwarzanych danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowad odmową zawarcia umowy.